Bitcoins historia

Bitcoin som uppfinning presenterades för första gången år 2008, i en vitbok publicerad på nätet av Satoshi Nakamoto med titeln Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Historien bakom bitcoin börjar dock tidigare än så, då det redan innan 2009 fanns ett flertal system för digitala pengar. De två första förslagen som presenterades för digitalt spriden kryptovaluta var b-money, vars skapare var Wei Dai, och bitgold, som Nick Szabo låg bakom. Ett annat valutasystem var RPOW, som utvecklades av Hal Finney. Både bitgold och b-money använde hashcash, ett proof-of-work-system för att kontrollera spam som utvecklades av Adam Black, som sin proof-of-work-algoritm. Både b-money och bitgold presenterades mer eller mindre samtidigt, och helt oberoende av varandra.

Ingen vet säkert vem Satoshi Nakamoto är, och det har spekulerats mycket kring hans eller hennes identitet. Många misstänker att Nakamoto i själva verket är Wei Dai eller Hal Finney. Andra spekulerar att Nakamoto inte är en enda person, utan ett datakollektiv i den europeiska finanssektorn.bitcoin-910307_960_720

Efter att Nakamoto publicerat tekniken bakom sitt P2P-nätverk i vitboken i november 2008, blev det faktiska nätverket verklighet i januari 2009. Det skedde genom att den första bitcoin-klienten släpptes, som open source, och de första bitcoinsen delades ut. Satoshi Nakamoto själv bröt det första blocket bitcoins någonsin, som har kommit att kallas ”the genesis block”. Belöningen var 50 bitcoins. Värdet av de första transaktionerna som gjordes med bitcoin förhandlades fram av de personer som befann sig på bitcointalk-forumen. Som exempel kan nämnas att 10 000 bitcoins användes för att indirekt köpa två pizzor som levererades från Papa John’s.

Sedan dess har bitcoin växt som valuta, och accepteras på allt fler platser. Som exempel kan nämnas att Wikileaks accepterar donationer i bitcoin, liksom Electronic Frontier Foundation, OkCupid och vissa andra internetbaserade tjänster.

Om man inte känner för att investera i bitcoin, utan behöver verkliga pengar som kan användas överallt, ska man leta igenom sina byrålådor och smyckeskrin efter guldsmycken och guldklockor som man inte längre använder. På Guldbrev.se kan man nämligen sälja guld till ett bra pris, och på så sätt få pengar man annars inte skulle haft. Det finns med andra ord fler än ett sätt att tjäna ihop pengar via internet.

Leave a Reply

mts_best