Framtiden för Bitcoin

Under de senaste åren har Bitcoin blivit en snackis över hela världen. Det ses numera som ett alternativ till de vanliga valutorna som förvaltas av stater i hela världen. Bitcoinets framgång har inte varit oproblematisk, utan den har haft flera bakslag. Därför kommer denna artikel att gå igenom vad Bitcoin är och diskutera hur dess framtid kan se ut.

Vad är Bitcoin?

För att förstå hur Bitcointets framtid kan se ut är det först och främst viktigt att förstå vad det är. Den allra största skillnaden är att det inte finns någon överornad ekonomisk förvaltning kring valutan. Detta till skillnad från Euron som EU förvaltar över och Dollarn som USA förvaltar över. På så sätt kan Bitcoin ses som en valuta som faktiskt ingen äger eller styr över. Valutan är alltså fiktiv och värdet är bestämt genom olika analytsika modeller.

Hur ser Bitcoinets framtid ut?

När det gäller framtiden kan en mängd olika typer av scenarion utspela sig. Bitcoin har nämligen fått konkurrenter i form av nya kryptovalutor. Dessa har nu börjat etablera sig på marknaden alltmer, vilket också har gjort att Bitcoin har börjat ifrågasättas. Anledningen till detta är att andra kryptovalutor har en tydligare ägarstruktur varpå förvaltarna faktiskt är riktiga personer. När det handlar om Bitcoin finns inte samma typ av struktur vilket också kan göra investerare mer obekväma.

De största investerarna i Bitcoin är nämligen fortfarande personer som är väldigt insatta i marknaden. Det kommer därför troligen att ta relativt lång tid innan vanliga människor vågar köpa olika typer av kryptovalutor. Just därför har Bitcoin och alla andra kryptovalutor en uppförsbacke i fråga om att bli mer vanligt förekommande och bekant för människor att köpa det.

Leave a Reply

mts_best