Låna pengar och investera i bitcoin

Om man länge har funderat på att investera i den digitala kryptovalutan bitcoin, kan det nu vara rätt läge att göra slag i saken. Bitcoinmarknaden är nämligen något i uppror efter att valutan delats upp i två: dels den gamla versionen av bitcoin, dels en ny kryptovaluta som kallas Bitcoin Cash, eller BCC. Den nya valutan är baserad på samma blockkedjeteknik som bitcoin, men BCC har ett nytt protokollsystem som gör det snabbare och billigare att göra transaktioner med valutan. Just detta är något som bitcoin har fått kritik för – att alla transaktioner inte protokollförs, för att blockkedjetekniken är för långsam.

Därför hoppas många nu att den nya BCC-valutan ska göra bitcoin och kryptovalutor i allmänhet mer kommersiellt gångbara, och att de får genomslag hos ett bredare spektrum av investerare. Vill man satsa på bitcoin kan det därför vara ett bra läge att låna pengar (till exempel via Freedom Finance) för att kunna slå till innan marknadsvärdet för BCC har stabiliserats.

Hittills har kursen inte tagit den vändning som många hade väntat sig, eftersom förväntan på den nya varianten av kryptovalutan var stor. Istället har den ursprungliga bitcoin-valutan fortsatt sin snabba stigning uppåt, och en bitcoin kostar numera mer än 26 000 kronor. Bitcoin Cash, å andra sidan, har rasat under sin första tid på marknaden.

Leave a Reply

mts_best