Bitcoin – start, användning och framtid

 

Bitcoin började på ett blygsamt sätt genom att Satoshi Nakamoto år 2008 skickade ut ett meddelande om att han hade skapat en kod för en elektronisk valuta som skulle kunna användas enligt Peer to peer vid alla möjliga slags överföringar, förutsatt att inblandade parter är överens om att använda just bitcoins. I slutet av 2009 gjordes den första betalningen med bitcoins, och den gällde då en pizza.

Satoshi Nakamoto tros av de flesta vara en pseudonym. Han säger sig vara japan, men det är många som tvivlar på det eftersom han talar perfekt engelska samt för att kodningen till bitcoinprogramvaran inte har några som helst inslag av japanska. Han tros ha brittiskt ursprung, även om det är fullt möjligt att han är uppvuxen i någon av de tidigare brittiska kolonierna.

Global Bitcoin Network with bitcoin currency symbol

Idag används valutan för handel över internet. Att registrera sig för ett bitcoinkonto är gratis och kostnaderna för överföringar är extremt låga eftersom ingen tredje part, såsom en bank, behöver blandas in. Även om de är mycket få så finns det några företag som ger lön helt eller delvis i bitcoin. Bitcoin kan sedan användas som betalningsmedel när man handlar, eller växlas in mot till exempel kronor, dollar eller euro.

Hur framtiden ser ut för bitcoins är oklar. Det finns många som menar att valutan kommer att bli problematisk att använda. Främst av två anledningar: för att programvaran idag endast kan hantera ungefär 7 överföringar per sekund (i jämförelse med vanliga kreditkortsföretag som kan hantera flera tusen överföringar per sekund) och för att valutan är begränsad – avsikten var att det endast skulle finnas 21 miljoner bitcoins från början.

Utgångspunkten för bitcoins är att det är ett så kallat P2P-nätverk. Detta står för Peer-to-Peer och innebär en mycket platt struktur utan hierarki. I slutändan blir det alltså hur användarna faktiskt gör som avgör bitcoins framtid. Även om EU 2015 beslutade om att bitcoin inte kan räknas som en traditionell valuta och därmed inte är skattepliktig i sig skulle det kunna komma lagar som påverkar användbarheten på ett negativt sätt, och detta påverkar såklart användarna.

Leave a Reply

mts_best