Bitcoin miner

Microvalutan Bitcoin har blivit en viktig faktor inom den globala ekonomin. Här handlar det inte om någon bank som trycker fysiska mynt eller sedlar utan om koder som bara finns i digital form i elektroniska börser. Det är förutbestämt hur många bitcoins som får finnas vid ett givet tillfälle och bitcoins skapas genom något som liknar ett lotteri där datorers beräkningskapacitet avgör hur många lotter man får. Vem som helst kan bli en bitcoin miner och ”utvinna” sin egen valuta. I takt med att datorernas beräkningskapacitet ökar blir det svårare att utvinna resurser på detta sätt. Det är uppbyggt så eftersom skaparna av valutan vill ha ett jämnt inflöde av bitcoins.

Leave a Reply

mts_best